PROJEKT HARMONIA

MTAyNHg3Njg15191996 15191950 Dziś zaczynamy ciekawą współpracę z Instytutem Biologii Doświadczalnej PAN w PROJEKCIE HARMONIA, o którym możecie poczytać poniżej...

"Jak dorosły mózg uczy się nowych języków?
Naukowcy z Pracowni Obrazowania Mózgu Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN rozpoczęli badania nad mechanizmami neuronalnymi towarzyszącymi nauce nowych języków o różnych modalnościach zmysłowych - POLSKIEGO JĘZYKA MIGOWEGO (PJM) I JĘZYKA NOWOGRECKIEGO, a także CZYTANIA DOTYKOWEGO (BRAILLE). Wykorzystując metodę funkcjonalnego oraz strukturalnego rezonansu magnetycznego (fMRI, sMRI) chcą sprawdzić, jakie sieci przetwarzania językowego zaangażowane są w każdej z tych modalności oraz jak mózg dorosłego człowieka zmienia się pod wpływem nabywania nowych kompetencji językowych.

Uczestnicy projektu w ciągu najbliższych 8 miesięcy będą uczyli
się PJM/nowogreckiego/czytania dotykowego, a zmiany zachodzące w ich mózgach rejestrowane będą co 3 miesiące.

Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Centrum Nauki, we współpracy z naukowcami ze SZWAJCARII (Laboratoire de recherche en neuroimagerie), USA (Laboratory for Language and Cognitive Neuroscience) oraz z KRAKOWA (Uniwersytet Jagielloński).

Strona Pracowni Obrazowania Mózgu: http://lobi.nencki.gov.pl/
Strona Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN: http://www.nencki.gov.pl/"