Kursy PJM dla studentów - Politechnika Warszawska

Naktualnosc 1FB
Z radością zawiadamiamy, że firma EduPJM poprowadzi Kurs PJM-A1 dla pracowników dydaktycznych POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ w ramach projektu "Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej".
Bardzo nas cieszy, że Wyższe Uczelnie coraz częściej dostrzegają potrzebę kształcenia studentów w obszarze PJM.