Dla nauczycieli


 KURS PJM dla nauczycieli

 

Uczestnicy nauczyciele. instruktorzy,
osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą
Efekty

- trwałe nabycie podstawowych umiejętności posługiwania się językiem migowy w zakresie niezbędnym
do porozumiewania się z głuchym dzieckiem/młodym człowiekiem

- wrażliwość i zrozumienie dla potrzeb
i oczekiwań niesłyszących dzieci/młodych ludzi i ich rodziców, a także głuchych rodziców słyszących uczniów

Czas trwania

60 godzin dydaktycznych
(zajęcia w tygodniu
lub w systemie weekendowym)

Koszt

650 zł

Dostępne opcje dodatkowe:

- indywidualne konwersacje z natywnymi użytkownikami Polskiego Języka Migowego w wieku 18-60 lat (dodatkowa opłata do ceny kursu 120 zł.)

- możliwość zorganizowania zajęć
w małych grupach (2-4 osobowych);
cena do uzgodnienia

- możliwość zorganizowania zajęć
w dowolnym miejscu w Polsce;
cena do uzgodnienia

Najbliższy Kurs: prosimy o kontakt

Sprawdź również: Warsztaty dla edukatorów „Gry i zabawy z językiem migowym”