KURS IS – poziom podstawowy


KURS IS – poziom podstawowy 

(podstawy International Sign)

 

Uczestnicy osoby posługujące się PJM w stopniu komunikatywnym
Efekty

- umiejętność samodzielnego przeliterowania każdego słowa
z użyciem alfabetu palcowego International Sign,

- zdolność stosowania konkretnych dat łącznie ze wskazaniem czasu przeszłego, teraźniejszego
i przyszłego

- poznanie podstawowych faktów
i mitów dotyczących International Sign

- umiejętność zaprezentowania siebie i przedstawienia innych osób,
a także rozumienia prostych treści
w International Sign

- umiejętność aktywnego uczestniczenia w dialogu na tematy związane z życiem codziennym

- zdolność korzystania z innych sposobów komunikacji i radzenia sobie w sytuacjach, gdy odbiorca
nie zna danego znaku

Czas trwania

30 godzin dydaktycznych
(zajęcia w tygodniu
lub w systemie weekendowym)

Koszt

450 zł
w cenie kursu podręcznik oraz płyta
ze słownictwem migowym z zakresu kursu.

Dostępne opcje dodatkowe:

- możliwość zorganizowania zajęć
w dowolnym miejscu w Polsce;
cena do uzgodnienia

Najbliższy Kurs: prosimy o kontakt

 

Sprawdź również: Kurs IS - poziom średnio zaawansowany