Dla pracowników administracji publicznej


 KURS PJM dla pracowników administracji publicznej

 

Uczestnicy urzędnicy administracji publicznej pracujący z interesantami (biura podawcze, rejestracje, punkty informacyjne i In.)
Efekty

- trwałe nabycie podstawowych umiejętności posługiwania się językiem migowym w zakresie niezbędnym
do obsługi interesanta

- wrażliwość i zrozumienie dla potrzeb
i oczekiwań osób głuchych korzystających
z usług administracji publicznej

Czas trwania

60 godzin dydaktycznych
(zajęcia w tygodniu
lub w systemie weekendowym)

Koszt

700 zł

Dostępne opcje dodatkowe:

- indywidualne konwersacje z natywnymi użytkownikami Polskiego Języka Migowego w wieku 18-60 lat (dodatkowa opłata do ceny kursu 120 zł.)

- możliwość zorganizowania zajęć
w małych grupach (2-4 osobowych);
cena do uzgodnienia

- możliwość zorganizowania zajęć
w dowolnym miejscu w Polsce;
cena do uzgodnienia

Najbliższy Kurs: prosimy o kontakt

Sprawdź również: Kurs PJM dla osób mających kontakt z Klientem