Poziom A2


 KURS PJM – poziom A2

 

Uczestnicy osoby, które ukończyły
KURS PJM – poziom A1
Efekty

- rozumienie i stosowanie wypowiedzi
w zakresie potrzeb życia codziennego

- umiejętność opisywania swojego pochodzenia i otoczenia

- umiejętność porozumiewania się
w rutynowych sytuacjach komunikacyjnych wymagających bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane
i typowe 

Czas trwania 60 godzin dydaktycznych
(zajęcia w tygodniu
lub w systemie weekendowym)
Koszt 800 zł
Dostępne opcje dodatkowe:

- indywidualne konwersacje z natywnymi użytkownikami Polskiego Języka Migowego w wieku 18-60 lat (dodatkowa opłata do ceny kursu 120 zł.)

- możliwość zorganizowania zajęć
w małych grupach (2-4 osobowych);
cena do uzgodnienia

- możliwość zorganizowania zajęć
w dowolnym miejscu w Polsce;
cena do uzgodnienia

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

Sprawdź również: KURS PJM – poziom B1